ZASADY ODBIORU

GMINA BERNHEZE

KIEROWCY OCENIAJĄ, KTÓRE TOWARY NADAJĄ SIĘ DO SPRZEDAŻY, A KTÓRE NIE. TOWARY NIENADAJĄCE SIĘ DO SPRZEDAŻY NALEŻY SAMODZIELNIE WYWIEŹĆ DO MIEJSKIEJ PLACÓWKI ZAJMUJĄCEJ SIĘ UTYLIZACJĄ, MILIEUSTRAAT W HEESWIJK DINTHER.

GMINA OSS

KIEROWCY OCENIAJĄ, KTÓRE TOWARY NADAJĄ SIĘ DO SPRZEDAŻY, A KTÓRE NIE. W PRZYPADKU TOWARÓW NIENADAJĄCYCH SIĘ DO SPRZEDAŻY OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE USTALENIA ZAWARTE Z GMINĄ OSS.

W STOSUNKU DO ILOŚCI TOWARÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO SPRZEDAŻY FIRMA RECYKLINGOWA MOŻE BEZPŁATNIE WYWIEŹĆ DLA PAŃSTWA DO 30% TOWARÓW NIENADAJĄCYCH SIĘ DO SPRZEDAŻY. ZA NADWYŻKĘ JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO NALICZENIA KOSZTÓW ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.

NA PRZYKŁAD

MAJĄ PAŃSTWO CZTERY KRZESŁA. JEDNO Z TYCH KRZESEŁ JEST USZKODZONE I NIE MOŻE BYĆ JUŻ SPRZEDAWANE W SKLEPIE. TO CZWARTE KRZESŁO MOŻEMY WYWIEŹĆ DLA PAŃSTWA BEZPŁATNIE.

JEŚLI MACIE PAŃSTWO RÓWNIEŻ USZKODZONĄ SZAFKĘ, KTÓREJ CHCECIE SIĘ POZBYĆ, FIRMA RECYKLINGOWA MOŻE JĄ DLA PAŃSTWO WYWIEŹĆ. JEDNAK W TYM PRZYPADKU JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO NALICZENIA OPŁATY ZA USUWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.

GRATIS

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE, UBRANIA I ROWERY SĄ ZAWSZE WYWOŻONE BEZPŁATNIE.

KOSZTY SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

TUTAJ ZNAJDĄ PAŃSTWO PRZEGLĄD OPŁAT ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH. W PRZYPADKU WYWOZU INNYCH TOWARÓW NA PLAC DUURZAAMHEIDSPLEIN OBOWIĄZUJE STAWKA 10 EURO ZA PÓŁ METRA SZEŚCIENNEGO (0,5 M3). KIEROWCA DECYDUJE, CO MOŻE, A CZEGO NIE MOŻE DLA PAŃSTWA WYWIEŹĆ. ODWIEDŹ RÓWNIEŻ STRONĘ INTERNETOWĄ GMINY OSS.