HET KRINGLOOPBEDRIJF IS EEN IDEËLE STICHTING EN HEEFT GEEN WINSTOOGMERK,
MAAR WAT DOET HET KRINGLOOPBEDRIJF MET MIJN GEBRUIKTE SPULLEN?

Kringloopbedrijven Maasland - Doelstellingen - Gebruikte spullen

EN WAT GEBEURT ER MET HET GELD?

Kringloopbedrijven Maasland - Doelstellingen - Hergebruik

HERGEBRUIK VAN GOEDEREN EN MATERIALEN.

Kringloopbedrijven Maasland - Doelstellingen - Veilige werkplek

WERKPLEK VOOR MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT.

Kringloopbedrijven Maasland - Doelstellingen - Ondersteunen

ONDERSTEUNEN VAN  LOKALE INITIATIEVEN.

ELKE TON GOEDEREN DIE WORDT HERGEBRUIKT, BESPAART EEN CO2-UITSTOOT VAN ÉÉN TON!
ZO IS HET AFLEVEREN VAN JE HERBRUIKBARE SPULLEN, GOED VOOR MENS EN MILIEU.

Kringloopbedrijven Maasland - Doelstellingen - Goed voor mens en milieu